Selecteer een pagina

Privacyverklaring Great to Meet

Great to Meet B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de Great to Meet applicatie ook de gebruiksvoorwaarden.

1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Great to Meet app kan verschillende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken. Het gaat om de volgende categorieën persoonsgegevens:

i. je gebruikersprofiel;
ii. je notities;
iii. je locatiegegevens;
iv. je adresboek;
v. gegevens over jouw gebruik van de app.

Hieronder leggen wij per categorie uit om welke persoonsgegevens het precies gaat en wanneer wij deze persoonsgegevens verwerken.

(i.) Gebruikersprofiel

Als je een account aanmaakt in de Great to Meet applicatie, slaan wij de gegevens, die je bij je registratie aan ons verstrekt, op in je gebruikersprofiel op onze centrale server. Het gaat om de volgende gegevens:

  • persoonlijke informatie (naam en foto);
  • informatie over je werk (functie, bedrijf, bedrijfslogo en branche);
  • een (korte) tekst over jezelf (biografie);
  • een korte tekst voor andere gebruikers (ijsbreker);
  • zakelijke contactgegevens (telefoonnummer(s), e-mailadres en adres);
  • persoonlijke contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en adres);
  • verwijzingen naar je sociale media accounts.

Mogelijk verifiëren wij de juistheid van bepaalde contactgegevens (bijvoorbeeld je telefoonnummer en e-mailadres) voordat wij deze in je gebruikersprofiel opslaan.

Afhankelijk van de situatie, maken wij (delen van) de gegevens uit je gebruiksprofiel zichtbaar voor andere gebruikers van de Great to Meet applicatie. Het kan gaan om (i) gebruikers waarbij je in de buurt bent geweest, (ii) gebruikers die jouw telefoonnummer in hun adresboek hebben staan, (iii) gebruikers waarmee je een connectie hebt gemaakt.

Jij dient er rekening mee te houden dat gebruikers waarmee jij een connectie hebt gemaakt, een derde kunnen machtigen om jouw gegevens binnen de Great to Meet applicatie in te zien of te delen.

In welke gevallen wij welke delen van de gegevens uit je gebruikersprofiel voor andere gebruikers van de Great to Meet applicatie zichtbaar maken, blijkt uit de volgende tabel:

(ii.) Notities

Als je in de Great to Meet applicatie notities maakt over andere gebruikers waarmee je een connectie hebt, slaan wij deze op in onze centrale server. Andere gebruikers kunnen jouw notities niet zien.

(iii.) Jouw adresboek

Als jij het adresboek van je mobiele apparaat met ons deelt, vergelijken wij op onze centrale server de telefoonnummers in je adresboek met de telefoonnummers van andere gebruikers van de Great to Meet applicatie.

Voordat wij deze telefoonnummers naar onze centrale server sturen, pseudonimiseren wij de telefoonnummers op jouw mobiele apparaat door middel van een zogenaamde hash en een salt. Wij sturen geen andere gegevens uit je adresboek dan de gepseudonimiseerde telefoonnummers naar onze server. Na het vergelijken van de gepseudonimiseerde telefoonnummers met de telefoonnummers van andere gebruikers verwijderen wij deze direct weer.

Als contacten uit je adresboek ook gebruik maken van de Great to Meet applicatie, dan kun je deze personen een connectieverzoek sturen. Je andere contacten kun je een uitnodiging sturen om de Great to Meet applicatie te installeren.

(iv.) Jouw locatiegegevens

Als jij jouw locatiegegevens met ons deelt, slaan wij de locatiegegevens van jouw mobiele apparaat tijdelijk op in onze centrale server. Je kunt het delen van jouw locatiegegevens op ieder moment (al dan niet tijdelijk) stoppen.

Zodra jij jouw locatiegegevens met ons deelt, gebruiken wij deze gegevens om jou te matchen met gebruikers van de Great to Meet applicatie die bij jou in de buurt zijn geweest.

Als jij bij een andere gebruiker in de buurt bent geweest, maken wij een deel van jouw gegevens zichtbaar voor die gebruiker (zie hierboven).

Ook kunnen wij op basis van jouw locatiegegevens voor jou relevante advertenties van adverteerders in de Great to Meet applicatie weergeven. Wij verstrekken jouw locatiegegevens niet aan adverteerders.

(v.) Gebruiksgegevens

Zodra jij gebruik maakt van de Great to Meet applicatie, slaan wij informatie over jouw gebruik van de applicatie en je mobiele apparaat op in onze centrale server.

2 Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

In algemene zin verwerken jouw persoonsgegevens om jou een goede dienstverlening te kunnen bieden. Hieronder lichten wij dit per categorie persoonsgegevens nader toe.

(i.) Gebruikersprofiel

Wij verwerken de gegevens in je gebruikersprofiel voor verschillende doeleinden:

i. om ervoor te zorgen dat de gegevens van de gebruikers van de Great to Meet applicatie volledig en juist zijn;

ii. om andere gebruikers van de Great to Meet applicatie de mogelijkheid te bieden om een connectieverzoek aan jou te doen;

iii. om jouw contactgegevens beschikbaar te maken aan andere gebruikers van de Great to Meet applicatie met wie je een connectie hebt gemaakt.

Deze doeleinden houden allemaal verband met de kern van onze dienstverlening. Namelijk om je in staat te stellen om op een eenvoudige wijze contactgegevens uit te wisselen met mensen bij wie je in de buurt bent geweest.
Deze verwerkingen zijn hiervoor noodzakelijk. De grondslag voor de verwerking van de gegevens in jouw gebruiksprofiel is dan ook de uitvoering van de overeenkomst.

Ook kunnen wij gegevens uit je gebruikersprofiel gebruiken om relevante advertenties van adverteerders weer te geven. In dat geval is de grondslag voor de verwerking van de gegevens in jouw gebruiksprofiel toestemming.

(ii.) Notities

Onderdeel van onze dienstverlening is dat je notities bij connecties kan maken, zodat je deze later terug kunt lezen. De grondslag voor de verwerking van jouw notities is dan ook de uitvoering van de overeenkomst.

(iii.) Jouw adresboek

Wij verwerken de telefoonnummers in het adresboek van je mobiele apparaat, zodat jij de contacten in je adresboek, die ook gebruik maken van de Great to Meet applicatie, een connectieverzoek kan sturen.

De grondslag voor het verwerken van de telefoonnummers in je adresboek is toestemming.

Voor zover deze verwerking betrekking heeft op de persoonsgegevens van andere personen, is onze grondslag een gerechtvaardigd belang, namelijk om u in contact te kunnen brengen met andere gebruikers van de Great to Meet applicatie.

(iv.) Locatiegegevens

Wij verwerken de locatiegegevens van jouw mobiele apparaat met als doel om te kunnen bepalen bij welke andere gebruikers van de Great to Meet applicatie je in de buurt bent geweest. Ook kunnen wij jouw locatiegegevens gebruiken om relevante advertenties van adverteerders weer te geven.

De grondslagen voor het verwerken van je locatiegegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst. In het kader van het weergeven van relevante berichten van adverteerders, is de grondslag voor de verwerking van jou persoonsgegevens toestemming.

(v.) Gebruiksgegevens

Wij verwerken de gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de Great to Meet applicatie met als doel om de applicatie en onze dienstverlening te kunnen monitoren en verbeteren.

De grondslag voor het verwerken van de gebruiksgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

3 Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

(i.) Gebruikersprofiel

Wij bewaren de gegevens in je gebruiksprofiel totdat je ons in de Great to Meet applicatie de opdracht geeft om je account te verwijderen.

(ii). Notities

Wij bewaren je notities totdat je (i) jouw notities verwijdert of (ii) ons in de Great to Meet applicatie de opdracht geeft om je account te verwijderen.

(iii.) Jouw adresboek

Wij gebruiken de gepseudonimiseerde telefoonnummers uitsluitend voor zolang dat nodig is om te beoordelen welke van jouw contacten gebruik maken van de Great to Meet applicatie. Daarna verwijderen wij deze automatisch.

(iv.) Locatiegegevens

Wij bewaren jouw locatiegegevens voor 24 uur. Daarna verwijderen wij deze automatisch.

(v.) Gebruiksgegevens

Wij bewaren jouw gebruiksgegevens maximaal 14 maanden. Daarna verwijderen wij deze automatisch.

4 Met wie delen wij jouw gegevens?

In sommige gevallen zetten wij andere partijen in die, namens ons, een deel van onze dienstverlening uit voeren. Wij delen in deze gevallen alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de te verrichtten diensten. Wij sluiten daarbij altijd een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

Op dit moment schakelen wij in ieder geval in: (i) Google Firebase voor verschillende functionaliteit in de Great to Meet applicatie en (ii) Amazon Web Services voor de hosting van de centrale server van de Great to Meet applicatie.

Wij verkopen in geen geval jouw persoonsgegevens door aan derden.

5 Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Wij verwerken persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat wij een verwerker inschakelen die IT-diensten levert waarbij gegevens verwerkt kunnen worden vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten. Wij doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo hebben wij in ieder geval met de hierboven genoemde subverwerkers de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming gesloten.

6 Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou gekozen organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van toestemming voor een bepaalde verwerking, in de Great to Meet applicatie afhandelen.

Je kunt een verzoek tot inzage, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greattomeet.com. Om te voorkomen dat iemand anders namens jou een dergelijk verzoek kan doen, kunnen wij jou vragen om je identiteit aan ons aan te tonen.

7 Van wie is deze privacyverklaring en hoe kun jij ons bereiken?

Deze privacyverklaring is van Great to Meet B.V. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit document beschreven verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Great to Meet B.V.
info@greattomeet.com
T.a.v. de privacyofficer

8 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.